48135 PTE. R. WADE YORK. R.

(Britská válečná medaile, Britská medaile „Vítězství“)

Někdy můžeme popsat příběhy vyznamenání a osudy jejich držitelů od začátku až do konce, ale někdy lze popsat jen jejich část. To je právě případ Reginalda Wadea. Pojďme si střípek jeho osudu spolu s cestou jeho praporu přiblížit den po dni Velké války začátkem roku 1918.

K bojové jednotce 2. Praporu Yorkshirského pěšího pluku nastoupil Reginald Wade 22.1.1918. Byl přidělen k rotě „A“, které v té době velel kapitán G.P. Lund, M.C. Dalšími důstojníky roty byli poručíci W.W. Vasey, G.F. Lockwood, E. Howard, J.S.G. Branscombe a W.P. Burkett.

K dispozici máme bojový deník praporu s podrobnými denními záznamy, a tak můžeme zmapovat historii Reginaldova působení na frontě až do jeho zajetí.

LEDEN 1918
22. 1. 1918 – Prapor je ubytován ve Flavy le Medleux. Dopoledne pořadová cvičení, odpoledne sehrál praporní fotbalový tým zápas s týmem 18. praporu Liverpoolského pluku a porazil ho 1 : 0.
23.1.1918 – Pořadová cvičení.
24.1.1918 – Pořadová cvičení.
25.1.1918 – Dopoledne pochodové a taktické cvičení, odpoledne fotbalové utkání s týmem 2. praporu Wiltshirského pluku. Výsledek 5 : 1.
26.1.1918 – Koupání a inspekce rot.
27.1.1918 – Přesun po trase Guiscard – Buchoire – Maucort do Grandru.
28.1.1918 – Pořadová cvičení.
29.1.1918 – Přesun po trase Crepigny – Caillouel – Bethancourt – Commenchon do Camp Rouez.
30.1.1918 – Pořadová cvičení a úklid.
31.1.1918 – Pořadová cvičení.

ÚNOR 1918
1.2.1918 – Dopoledne pořadová cvičení, odpoledne roty „A“ a „B“ provedly taktické cvičení, roty „C“ a „D“ vystřídaly jednu rotu 18. praporu Liverpoolského pluku ve Fort Liez.
2.2.1918 – Obvyklá pořadová cvičení.
3.2.1918 – Dopoledne polní mše, odpoledne prapor vystřídal 18. prapor Liverpoolského pluku v zákopech u Cam Vielville.
4.2.1918 – Klidný den, práce na zákopech.
5.2.1918 – Stejné jako předchozí den.
6.2.1918 – Klidný den. Prapor byl odpoledne vystřídán 2. praporem 10. Londýnského pluku a vrátil se zpět do Caillouel.
7.2.1918 – Návrat do tábora v 5:30 ráno.
8.2.1918 – Přesun do tábora v Guiscard.
9.2.1918 – Přesun do tábora ve Flavy – Meldeux kvůli výcviku.
10.2.1918 – Polní mše. Dorazily posily z 10. praporu a náhradního praporu F (celkem 258 mužů + 8 důstojníků) a z lazaretu se vrátil poručík F. Bingham.
11.2.1918 – Pořadová cvičení a koupání.
12.2.1918 – Přípravy na návštěvu velícího generála.
13.2.1918 – Ráno úklid a kontrola výstroje. Od 12:15 přehlídka před velícím generálem. Návrat do tábora v 18:30.
14.2.1918 – Speciální taktická cvičení za účasti roty „B“ a „D“ za přítomnosti velícího generála.
15.2.1918 – Pořadová cvičení.
16.2.1918 – Pořadová cvičení.
17.2.1918 – Dopoledne polní mše, odpoledne praporní přespolní běh – vyhrála rota „D“.
18.2.1918 – Přesun do Dury kvůli pracím vedeným A.D.A.C., XVIII sboru.
19.2.1918 – Prapor zaměstnán pokládáním kabelů v předních liniích.
20.2.1918 – Stejné jako předchozí den.
21.2.1918 – Stejné jako předchozí den.
22.2.1918 – Stejné jako předchozí den. Odpoledne přesun do tábora v Aubigny.
23.2.1918 – Pokládání kabelů pod velením A.D.A.C., XVIII sboru.
24.2.1918 – Stejné jako předchozí den.
25.2.1918 – Stejné jako předchozí den.
26.2.1918 – Rota „B“ se přesunula do Douchy, kde pod velením 119. roty ženijního sboru pracovala na železnici. Roty „A“, „C“ a „D“ prováděly pořadová cvičení.
27.2.1918 – Roty „A“ a „C“ zaměstnány na pracích v předních liniích. Rota „B“ práce na železnici v Douchy. Rota „D“ pořadová cvičení. Finálový zápas fotbalové ligy proti 17. praporu Manchesterského pluku. Výsledek 2 : 0 pro Yorkshirský tým.
28.2.1918 – Pokračování prací pro A.D.A.C., XVIII sboru. Brigádní generál předal pohár našemu fotbalovému týmu. Stal se vítězem ligy 21. pěší brigády. V poledne dostal prapor příkaz být v pohotovosti a připravit se k boji.

BŘEZEN 1918
1.3.1918 – Práce při pokládání kabelů.
2.3.1918 – Práce při pokládání kabelů.
3.3.1918 – Práce při pokládání kabelů.
4.3.1918 – Práce při pokládání kabelů.
5.3.1918 – Přesun z Aubigny do Etreillers.
6.3.1918 – Přesun do přední linie a vystřídání 2. praporu Královských Skotských Fizilírů. Rozložení: – 2 roty v přední linii, 1 rota protiútok, 1 rota v opevnění na Manchester Hill.
7.3.1918 – Klid, hlídková činnost a pokládání drátěných překážek.
8.3.1918 – Klid, hlídková činnost a pokládání drátěných překážek.
9.3.1918 – Klid, hlídková činnost a pokládání drátěných překážek.
10.3.1918 – Vystřídáni 17. praporem Manchesterského pluku. Přesun do Etreillers.
11.3.1918 – Koupání, úklid, doplňování.
12.3.1918 – Práce pod velením královského ženijního sboru při opevňování Etreillers.
13.3.1918 – Práce pod velením královského ženijního sboru při opevňování Etreillers.
14.3.1918 – Práce pod velením královského ženijního sboru při opevňování Etreillers.
15.3.1918 – Práce pod velením královského ženijního sboru při opevňování Etreillers.
16.3.1918 – Práce pod velením královského ženijního sboru při opevňování Etreillers. Odpoledne přátelský fotbalový zápas se 17. praporem Liverpoolského pluku. Výhra 2 : 1.
17.3.1918 – Polní mše.
18.3.1918 – Přesun z Etreillers do Fluquiers. Vystřídáni 2. praporem Královských Skotských Fizilírů. Ve Fluquiers jsme nahradili 19. prapor Královského Liverpoolského pluku.
19.3.1918 – Práce na pozicích.
20.3.1918 – Na základě informací od dvou dezertérů zahájeny opevňovací práce a příprava na nepřátelský útok.
21.3.1918 – Ve 4:50 ráno byl vyhlášen poplach a prapor dostal rozkaz k přesunu do pozic u Roupy. Během přesunu byla vesnice Fluquires těžce ostřelována a prapor utrpěl ztráty. V 6:35 prapor dorazil do obranných pozic v okolí Roupy. Ráno bylo velmi mlhavé a prapor byl v zákopech pod intenzívní dělostřeleckou palbou. V 11:00 došlo hlášení, že naše fronta byla proražena. Ve 13:00 dorazil do našeho opevnění poručík Capp z 2. praporu Wiltshirského pluku a informoval nás, že podpůrná opevnění u L’Epine de Dallon byla obklíčena nepřítelem. V té samé době rota „B“ umístěná na levém křídle informovala o přítomnosti nepřítele v kamenolomu (cca 400 m od svých pozic). Ve 13:20 nepřítel obsadil údolí mezi kamenolomem a Roupy. Ve 13:30 nepřítel zaútočil na naše levé křídlo ale byl odražen. V 13:40 přišlo hlášení od praporu umístěného vpravo od nás (Inniskillingští Fisilíři), že v jejich sektoru se nepřítel nenachází. V 13:45 jsme zpozorovali, že se nepřítel stahuje ve směru Savy. V 16:30 podnikl nepřítel druhý útok na naše levé křídlo. Celou dobu jsme byli pod těžkou dělostřeleckou palbou. Palba našeho dělostřelectvy byla krátká a jejich střely dopadaly do našich pozic. Nepřítel útočil více jak hodinu a utrpěl těžké ztráty. V 17:00 se nepřítel dostal do našich pozic a poručík Cowley dostal rozkaz ujmout se velení roty „C“ a podniknout protiútok. Tento protiútok byl ale s velkými ztrátami odražen. V 18:30 nepřítel obsadil první linii našich zákopů. V noci byl 17. prapor Královského Liverpoolského pluku vržen do protiútoku ale ve tmě a bez znalosti terénu zabloudil, ztratil čas a útok byl odvolán. V noci prapor zesiloval opevnění.

22.3.1918 (Den, kdy byl Reginald Wade zajat). V 7:00 podnikl nepřítel pod ochranou mlhy útok a obešel naše levé křídlo. Kolem poledne přisunul kulomety a začal nás ze severozápadního okraje Roupy ostřelovat boční palbou. Salvy našeho dělostřelectvy byly opět krátké a v poledne nepřítel podnikl další útok. V 13:30 byl zraněn velitel praporu plukovník Edwards. V 15:00 prapor držící pozice na naší pravé straně ustoupil. Mezi 14:00 a 16:00 byly obklíčeny naše roty na pravém i levém křídle a zajaty. Zde předpokládám došlo k Reginaldovu zajet, byl zajat nezraněn u St.Quentin. V 16:00 nepřítel využil obsazených zákopů a podnikl útok z obou křídel. Na levém křídle pronikl troskami vesnice, přisunul kulomety a začal nás ostřelovat zezadu zleva. Prapor byl postupně zatlačován k západnímu okraji našeho opevnění. Situace byla beznadějná ale i tak jsme se bránili další hodinu a způsobili nepříteli těžké ztráty. Salvy našeho dělostřelectva stále dopadaly do našich řad. V 17:10 jsme se pod těžkou palbou stáhli do linie zákopů mezi Roupy a Fluquieres. Tyto zákopy byly mělké a nedostatečně opevněné a skoro nás nechránili před silnou kulometnou palbou. Na této linii jsme se bránili zhruba 20 minut, během nichž nepřítel obklíčil naše pravé křídlo. Z toho důvodu jsme se stáhli do obranných pozic ve Fluquiers, kde jsme se setkali s jednotkami 20. divize. V 18:00 byla zpozorována velká uskupení nepřítele útočící na obě naše křídla a ocitli jsme se pod těžkou palbou. V 18:15 byla zahlédnuta signální světla v našem týlu u vesnice Douchy a bylo zřejmé, že nás nepřítel obkličuje. Z toho důvodu jsme se v 18:30 stáhli z Fluquiers a obsadili pozice na hřebeni mezi Fluquiers a Aubigny. Zde byl prapor reorganizován. Po krátké době na nás však nepřítel opět zaútočil. V 18:45 dorazila spojka s rozkazem k ústupu přes Aubigny do Ham. V Ham jsme dostali rozkaz pokračovat do Muille-Vilette, kde jsme se utábořili a dostali menáž.

Dál už nebudeme deník praporu citovat, protože v té době se již Reginald Wade nacházel v zajetí. Můžeme jen doplnit, že 2. prapor Yorkshirského pluku pokračoval v ústupových bojích prakticky až do 30.3.1918. Wadeův příběh má ale šťastný konec, po konci Velké války se 25.12.1918 vrátil zpátky domů do vlasti.