Odznak pro zahraniční absolventy Francouzské Vyšší válečné školy (École supérieure de guerre)

Celkem nedávno se do naší sbírky dostal odznak, který má v historii poměrně významnou „českou“ stopu. Generálové první republiky, legionáři a hrdinové jakými byli například gen. Alois ELIÁŠ nebo Stanislav ČEČEK, tak ti a mnozí další byli držiteli odznaku pro zahraniční absolventy Francouzské Vyšší válečné školy tzv. École supérieure de guerre (dále jen ESG), která byla založena roku 1876, tedy nedlouho po Francouzsko – Pruské válce (1870 – 1871). Jejím úkolem bylo poskytnout štábním důstojníkům co nejlepší taktické a odborné dovednosti a připravit je pro následné zastávání vyšších velitelských postů.

V červnu roku 1922 se ministr války rozhodl vytvořit pro zahraniční studenty této prestižní školy pamětní absolventský odznak, který se měl nosit na pravé náprsní kapse uniformy. První odznaky dostali absolventi 42. ročníku zdarma. Důstojníci z následujících ročníků si mohli odznaky zakoupit v klenotnictví FALIZE na adrese 17 rue du Faubourg Saint – Honoré v Paříži. Dnes je na této adrese vyhlášené klenotnictví Cartier.

Odznaky určené pro absolventy 40. a 41. ročníku byly zaslány v průběhu druhého semestru roku 1922 vojenským přidělencům, kteří je později předali jejich držitelům. Zároveň dostali vojenští přidělenci za úkol, vyhledat všechny důstojníky, kteří ESG absolvovali ještě před rokem 1914 a jsou stále na živu. I tito důstojníci mohli zažádat zpětně o udělení odznaku. Jelikož tato praxe trvala až do roku 1939, odhaduje se počet udělených odznaků na cca 500 ks. Kolik z nich bylo uděleno důstojníkům, kteří školu absolvovali před rokem 1914 dnes bohužel již nelze zjistit.

Originál odznaku je ražen ze stříbra (nositelské kopie z pozlaceného bronzu). Odznak je oválného tvaru o rozměrech cca 60 x 35mm. Na čelní straně je znázorněn kohout jako symbol Francie, maršálská hůl se šesti blesky a písmena ESG. Na okrajích horní části odznaku je nápis Republique Francaise. Zapínání je řešeno jehlou ve tvaru „T“, která je v horní části fixována v zapnuté poloze posuvným čepem. Originál odznaku má na zadní straně vyryto jméno a hodnost nositele, číslo ročníku a roky studia. Ve spodní části je uveden výrobce FALIZE PARIS. Nositelské kopie nejsou ryté. V našem případě se tedy s největší pravděpodobností jedná o dobovou nositelskou kopii určenou pro nošení na polní stejnokroj.

ESG badge
Exemplář z naší sbírky – ODZNAK PRO ABSOLVENTY FRANCOUZSKÉ VYŠŠÍ VÁLEČNÉ ŠKOLY

Odznak z naší sbírky má odstraněno originální zapínání („T“ jehla s pojišťovacím čepem), které je nahrazeno zavíracím špendlíkem stejného typu, jaký se používal na francouzských vojenských dekoracích. Jak je vidět, je originální zapínaní odznaku poměrně subtilní, nevhodné pro polní stejnokroj a proto mohlo jeho odstranění a nahrazení za jednodušší a bytelnější zavírací špendlík být záměrné.

Jelikož se odznak uděloval pouze v relativně krátkém období mezi dvěma světovými válkami a byl určen pouze pro zahraniční absolventy, jedná se o velmi zřídka viděnou dekoraci.

Jak je vidět v uvedeném seznamu, českoslovenští důstojníci byli mezi zahraničními studenty této školy poměrně hojně zastoupeni. Celkem tuto školu mezi lety 1919 až 1937 (v roce 1938 zřejmě z důvodu mobilizace žádní naši důstojníci ke studiu nenastoupili) absolvovalo 47 důstojníků československé armády.

Seznam zahraničních absolventů (seznam z originálního zdroje v ČJ)
STÁHNOUT ZDE

Galerie:


ZDROJ:

Redigoval Mgr. Jan Princlík