Jan Jalůvka

(Zasloužilý bojovník proti fašismu)

I malý dekret dokáže vyprávět velký příběh. Jan Jalůvka (celým jménem Jan Josef Edvin Jalůvka) se narodil v Kopřivnici 7. září v roce 1912. Po obecné a měšťanské škole nastoupil do učení do podniku Tatra, který je samozřejmě nesmazatelně s tímto městem spjat. Po vyučení na kovodělníka pak v Tatře krátkou dobu i pracoval. Rozhodl se však pokračovat ve studiích na Vyšší průmyslové škole v Brně, tu úspěšně absolvoval a ihned po jejím ukončení byl povolán do základní vojenské služby, to se psal rok 1935.

dekretjaluvka

Jalůvka však mířil stále výš a po základní vojenské službě, kde zdárně absolvoval i záložní důstojnickou školu ve Valašském Meziříčí, nastoupil v roce 1937 na Vysokou školu obchodní v Praze. Rok na to byl povolán na mimořádné vojenské cvičení a následně v rámci mobilizace v roce 1938 i do aktivní služby. Stejně jako ostatním československým vojákům mu však nebylo ještě umožněno bránit svou vlast se zbraní v ruce a musel překousnout důsledky Mnichovské dohody přijaté 30. září 1938. V armádě se ale osvědčil a zůstal v aktivní službě až do 1. března roku 1939. Odešel tedy dva týdny před tím, než 15. března 1939 vtrhla německá vojska na území Protektorátu Čechy a Morava, tedy toho co zbylo po Československé republice po Mnichovském diktátu. Jalůvka se tak vrátil na vysokou školu, ale nevydržel tam dlouho, protože k jejich zavření došlo nedlouho poté, a to 17. listopadu 1939. To byl zřejmě poslední impuls pro jeho rozhodnutí uniknout ze sevření okupace a v lednu roku 1940 se vydal na cestu.

Dlouhé tříměsíční trmácení za svobodou a možností bojovat vedlo přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii až do Francie. Zde 13.5. v Marseille vstoupil Jalůvka do 1. československé divize, která koncem května čítala již 12 tisíc mužů. Po nástupu byl díky svým armádním zkušenostem ihned s dalšími vybranými muži odeslán na frontu, jako velitel 4. čety 11.roty prvního pěšího pluku se zúčastnil obrany Paříže. Probíhaly tu tuhé boje s německými jednotkami, které jsou dnes známy jako Střetnutí u Coulommiers. Situace Francie však byla v tuto dobu již bezvýchodná a 10. června byla obranná linie takřka na zhroucení a Němci se pomalu probojovávali do Paříže. Od té chvíle Jalůvka se svým prvním pěším plukem jen ustupoval. Když 22. června Francie podepsala kapitulaci, byl spolu s dalšími našimi muži evakuován do Anglie, kam dorazil 7. července. Po příjezdu putoval na zámek Cholmondeley, kde se odehrála známá vzpoura československých vojáků označovaná jako Vzpoura v Cholmondeley.

Jalůvkova zručnost v Tatře, inteligence a touha po vzdělání, kterou projevil při studiích, byla důsledkem toho, že byl na žádost čs. ministerstva průmyslu a obchodu exilové vlády a britského ministerstva zásobování v listopadu 1940 uvolněn z čs. armády. Nastoupil do firmy Royal Small Arms Factory v Enfieldu, kde se podílel jako vedoucí konstrukční kanceláře na výrobě lehkého kulometu BREN (zkratka dvou názvů měst – Brno a Enfield). Kulomet BREN byl vyráběn na základě Brity zakoupené licence a vycházel z původního československého kulometu ZB vz. 26 konstruktéra Václava Holka. Během následujících válečných let nezahálel ani ve vzdělání a souběžně s prací studoval na Durham University King’s College v Newcastelu.

4. září roku 1944, tedy 4 dny před zahájením Karpatsko-Dukelské operace na východní frontě, byl Jalůvka povolán zpět do služby československé armády. Jeho cesta vedla rovnou do Londýna, kde zastával funkci pobočníka tehdejšího ministra zahraničních věcí a ministra národní obrany čs. exilové vlády Jana Masaryka. 9. listopadu roku 1944 byl poručík Jalůvka součástí delegace, která jako projev vděčnosti za pohostinnost Velké Británie všem Čechoslovákům, předala v Buckinghamském paláci model (miniaturu) kulometu BREN anglickému králi Jiřímu VI. a ministerskému předsedovi Winstonu Churchillovi. Ve funkci ministerského pobočníka působil až do 5. dubna 1945, kdy byla Londýnská druhá exilová vláda Jana Šrámka rozpuštěna podepsáním Košického vládního programu.

Koncem dubna 1945 byl přidělen jako styčný důstojník k 3. americké armádě generála George S. Pattona. Tou dobou byl tak Jalůvka po dlouhých letech zpět doma na území Československé republiky. Americká armáda v ten čas osvobodila Cheb a následně se Jalůvka začátkem května podílel spolu s vojáky 3. americké armády na osvobození Plzně. Tady se také dočkal 8. května konce 2. světové války.

Od 14. května byl převelen jako styčný důstojník k 1. divizi a následně k 79. divizi 3. americké armády. Jalůvka se v tuto dobu nacházel v Mariánských a Františkových Lázních, což dokazuje korespondence, kterou vedl nejspíše se svou sestrou z Kopřivnice.

dopisy

Během své válečné kariéry dosáhl hodnosti nadporučíka a 20. listopadu byl slavnostně při oficiálním loučení s americkou armádou v Plzni vyznamenán druhým nejvyšším americkým řádem Legion of Merit. Svou funkci styčného důstojníka vykonával do 30. listopadu 1945 do odchodu 79. divize 3. americké armády z území Československé republiky. Za svou příkladnou službu obdržel 1. srpna 1947 Československý válečný kříž 1939. Jan Jalůvka byl zcela jistě dekorován i dalšími řády, ale bohužel se mi nepodařilo zjistit více informací. Důvodem také může být to, že Jan Jalůvka zřejmě vědom si blížících se událostí let následujících a jakožto vzdělaný muž s vysokým americkým vyznamenáním, v roce 1948 emigroval do Kanady a unikl tak před komunistickým režimem, kterému by zřejmě padl za oběť. Jeho bratr, který bojoval u Sokolova na východní frontě, zůstal nakonec v rodné Kopřivnici, odmítl vstoupit do KSČ, byl degradován a na protest proti okupaci v roce 1968 vrátil všechna sovětská vyznamenání.

medailebojovnik

Jan Jalůvka se v Kanadě usadil se svou ženou Muriel poblíž Niagarských vodopádů, kde pracoval jako strojní inženýr v General Motors. Věnoval se dobročinnosti a pomoci druhým. Miloval hudbu a po odchodu do důchodu pomáhal své ženě s vedením galerie umění. Zemřel ve věku 92 let 19. dubna 2004. Čest jeho památce.

jaluvkajan

Zdroje:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=rodaci-koprivnice
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KYn7loeMapAJ:www.koprivnice.org/web/kop_nov/2002/kn0230/4_servis.htm+&cd=6&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
https://memorials.morseandson.com/JALUVKA-JanJE/111828/obituary.php
https://czechout.org/large/86.pdf

jaluvek
Tags: