generálmajor John Charles Hayden

(Army Distinguished Service Medal, Army Commendation Medal, Air medal, Legion of Merit, Bronze Star Medal, Commendation Ribbon, American Defense Medal, American Campaign Medal, European-African-Middle Eastern Campaign medal, Asiatic-Pacific Campaign Medal, Army of Occupation Medal, National Defense Service Medal, Korean Service Medal, United Nations Korea medal, Francozský válečný kříž, Lucemburský válečný kříž, Československý válečný kříž 1939)

Občas vám k zajímavému objevu pomůže náhoda a občas je to zase vaše až detektivní práce, tak tomu bylo v tomto případě. Před mnoha lety se mi podařilo do sbírky zakoupit konvolut amerických vyznamenání ve složení:

 • Armádní záslužná medaile (Army Distinguished Service Medal) – dále v textu jen DSM
 • Armádní pochvalná medaile (Army Commendation Medal) – dále v textu jen ARCOM
 • Letecká medaile (Air medal) – dále v textu jen AM

Na všech těchto vyznamenáních bylo poněkud surovým způsobem vybroušeno jméno původního nositele. Jelikož byla součástí setu i poměrně vzácná Armádní záslužná medaile DSM, která se udělovala velmi řídce, započali jsem s kolegou pátrání. Pokusili jsme se, i přes poměrně pečlivě odstraněnou rytinu, zjistit o držiteli více informací. Na každé z medailí bylo částečně jméno možné přečíst.

Na DSM je mírně čitelný počátek jména – JO….

Na ARCOM je toho k vidění víc – JOHN…….DEN

Nejvíce však na AM – JOHN……AYDEN

Určité vodítko přinesl i fakt, že dle závěsu typu “transition crimp brooch” byla ARCOM udělena koncem 50 let a AM s typem “crimp brooch” pravděpodobně na přelomu 50 a 60 let (u DSM se původní stuha bohužel nedochovala).

Tato fakta nám potvrdila skutečnost, že držitel vyznamenání sloužil v armádě ještě na počátku 60. let 20. století. Další postup byl nasnadě, projít seznam držitelů DSM, jichž vzhledem k vysoké úrovni vyznamenání není tak velký počet a spoléhat na náhodu.

Nakonec se ukázalo, že to není až zase tak složité a na stánkách THE HALL of VALOR PROJECT jsme objevili možného nositele “našich” vyznamenání a to Generálmajora Johna Charlese Haydena. Jelikož jsme si chtěli být jisti, že jsme na správné stopě, propátrali jsme i oficiální armádní seznamy (včetně seznamu důstojníků odcházejících do výslužby – Regular Army Retired List), kde jsme zjistili, že generál Hayden kromě DSM a dalších vyznamenání obdržel i AM, tento fakt nám potvrdil, že JE TO ON.

Výše zmíněný seznam důstojníků odcházejících do výslužby uvádí, že kromě DSM a AM byly Johnu Haydenovi uděleny následující řády americké řády:

 • Záslužná legie – Legion of Merit (LM) se dvěmi dubovými ratolestmi – oak leaf clusters (2OLC)
 • Bronzová hvězda – Bronze Star Medal (BSM) s dubovou ratolestí (OLC)
 • Pochvalné stuhy – Commendation Ribbon (CR) s dubovou ratolestí

Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme na internenetu objevili jeho nekrolog, který byl k úmrtí generála Haydena uveřejněn v novinách The Akron Beach Journal dne 26.8.1965. Zde je totiž informace, že generál Hayden byl i držitelem mnoha zahraničních vyznamenání, které získal během své služby za II. světové války.

J. Hayden je tak držitelem i následujících řádů:

 • Francozského válečného kříže
 • Lucemburského válečného kříže
 • A k našemu překvapení i Československého válečného kříže

Tuto skutečnost potvrzuje i oficiální fotografie generála Haydena, která byla před časem dražena. Na této fotografii je stuha Českoslového válečného kříže jasně patrná. Podle data na rubové straně fotografie, byla pořízena 7.5.1958 a generál Hayden v té době ještě nebyl držítelem DSM, tu obdržel až 30.6.1964. Kromě všech dříve zmíněných vyznamenání (vyjma DSM) jsou na fotografii patrné ještě stuhy:

 • American Defense Medal
 • American Campaign Medal
 • European-African-Middle Eastern Campaign medal s hvězdou a hrotem šípu za výsadkovou operaci (v jeho případě za účast při vylodění v Normandii)
 • Pravěpodobně Asiatic-Pacific Campaign Medal
 • Army of Occupation Medal
 • National Defense Service Medal
 • Korean Service Medal se třemi hvězdami
 • United Nations Korea medal

Teď ke služební historii generálmajora Johna Charlese Haydena, s.č. 0-18174

John Hayden se narodil 8.5.1906 ve městě Tallmadge v Ohiu ve Spojených státech. Je to předměstí pátého největšího města v Ohiu Akronu. V Akronu také navštěvoval střední školu a poté i místní univerzitu, kde v kurzu č.24 nastoupil vojenské studium jako kadet (od 1.7.1925 do 17.7.1928). Poté přestoupil na West Point a byl vyřazen v hodnosti poručíka (2nd Lt) 12.7.1930 a přidělen k polnímu dělostřelectvu (Field Artillery).

Jeho dalším služebním zařazením bylo pro nás poněkud exotické velitelství armády Spojených států Pacifik, které bylo dislokováno ve Fort Shafter na Havaji.

Během II. světové války sloužil na velitelství dělostřelectva V. sboru a v rámci něho se zúčastnil vylodění na pláži OMAHA v Normandii. V rámci operace Cobra byl součásti ofenzivy, která v Normandii vedla k prolomení německých pozic. John Hayden se dále účastnil osvobození Paříže a Sedanu.  Bojoval v krvavém střetu spojenců s německými vojsky v Hürtgenském lese. Bitva v Hürtgenském lese byla série tvrdých bojů, která se odehrála na území Německa v hustě zalesněné oblasti východně od belgicko-německé hranice od září 1944 do 10. února 1945. Jde o nejdelší bitvu, jakou kdy americká armáda vybojovala.  Hayden se také zapojil do bojů při osvobození Lucemburska, bitvy v Ardenách, obsazení Lipska a byl u setkání s rudou armádou u Torgau. Nakonec se spolu s americkou armádou probojoval až na území Československa, kde přispěl k osvobození Plzně.

Po druhé světové válce je v rámci 1. jízdní divize (1st Cavalry Division) nasazen v Korejské válce a ve Východní Asii. Poté je odvelen zpět do USA a v roce 1952 absolvuje Armádní válečnou školu (War College) a slouží ve Washingtonu. V roce 1955 se vrací do Evropy a je pověřen velením dělostřelectva V. sboru. Od roku 1957 velí raketovým jednotkám ve Fort Sill v Oklahomě a o rok později se stává náčelníkem štábu 4. Armády ve Fort Sam Houston. V roce 1959 je povýšen do hodnosti brigádního generála (Brigadier General). Dva roky také strávil v Iránu spoluprací s místí armádou.

Počátkem roku 1964 je povýšen do hodnosti generálmajora (Major General) a v květnu téhož roku odchází do výslužby. 13.8. 1965 umírá na rakovinu, pohřben je na národním hřbitově ve Fort Sam Houston Texas v hrobě č. X 0 2998.

Citace k některým uděleným vyznamenáním:

Army Distinguished Service Medal

Hodnost: Generálmajor

Období: Studená válka

Rozkaz č. 22 z 30.6.1964

Citace: Prezident Spojených států amerických, pověřený zákonem Kongresu z 9. července 1918, uděluje armádní medaili za zásluhy generálmajoru Johnu Charlesi Haydenovi (ASN: 0-18174), armády Spojených států, za mimořádné zásluhy poskytované vládě Spojených států v období od září 1955 do května 1964.

Legion of Merit

Hodnost: Plukovník

Období: 2 světová válka

Jednotka: V. sbor

Citace: Plukovník (polního dělostřelectva) John Charles Hayden (ASN: 0-18174), armáda Spojených států, byla vyznamenána Záslužnou Legií za mimořádně záslužné chování při poskytování služeb vládě Spojených států jako velící důstojní dělostřelectva V. sboru od roku 1942 do roku 1945.

Legion of Merit (druhé udělení)

Hodnost: Plukovník

Období: Korejská válka

Jednotka: 1. Jízdní divize

Citace: Prezident Spojených států amerických, pověřený zákonem Kongresu ze dne 20. července 1942, uděluje dubovou ratolest jako známku druhého udělení Záslužné legie za zásluhy plukovníkovi (polního dělostřelectva) Johnu Charlesu Haydenovi (ASN) : 0-18174), armády Spojených států, za mimořádné zásluhy poskytované vládě Spojených států jako velitel dělostřelectva 1. jízdní divize v Koreji v období od července 1950 do ledna 1951.

Závěr

Až to současná situace dovolí, pokusíme se zapátrat v archivech VHÚ a najít více informací k udělení Československého válečného kříže. Zajímavé je i udělení Lucemburského válečného kříže, jelikož byl udělen ve velmi malém počtu kusů a jedná se tedy o velmi raritní vyznamenání. O důvodech, které vedly ke snaze o odstranění jména na vyznamenáních, se zřejmě nikdy nedozvíme, ale i tak se nám podařilo jejich příběh odhalit.

Redigoval Mgr. Jan Princlík

Tags: , , ,