Armand Apolinaire Herbelin

(MÉDAILLE D’HONNEUR DES POSTES)

Armand Apolinaire Herbelin se narodil 4.11.1883 v obci Maizy, která se nachází v kantonu Neufchatel a departementu Aisne. Tato oblast byla během 1. světové války okupována německou armádou a je o ní známo, že zde probíhaly v létě 1918 líté boje. Jeho otec se jmenoval Onezime Herbelin a matka Appoline Herbelin rozená Bellot.

K základnímu vojenskému výcviku byl zapsán 15.11. 1904 pod osobním číslem 5816, následně byl zařazen do 45. pěšího pluku, kam nastoupil jako vojín 2. třídy. Od 6.10. 1905 sloužil ve funkci bubeníka a základní vojenskou službu ukončil 1.10.1907 s pochvalným certifikátem „Za vzorné chování“ (Certificat de bonne conduite). Ve vojenské kartě má Arman jako povolání uvedeno „Poštovní listonoš“, měřil 165cm a měl modré oči.

Po základní vojenské službě 1.2. 1908 nastoupil znovu službu jako poštovní doručovatel pro oblast Soissons a vykonával jí až do 14.1.1915, kdy byl mobilizován a nastoupil k 82. pěšímu pluku jako „Adjoint Vaguemstre“, což byla funkce vojáka majícího na starosti poštovní služby v jednotce, jelikož v této profesy měl mnoho zkušeností, byl následně povýšen až do hodnosti seržanta.

Jeho další služba probíhala následovně:

28.2. 1915 přeložení k 23. pěšímu pluku

  • Během své služby u 23. pěšího pluku prošel v červnu 1915 boji u la Fontelle, bojoval o horu Hartmannswillerkopf ve Vogézích a na jaře roku 1917 pravděpodobně i v bitvě u Chemin des Dames.

20.7. 1917 přeložení k 106. pěšímu pluku

  • K 106. pěšímu pluku ho převeleli v létě 1917, právě v době vrcholící bitvy u Chemin des Dames. Tuto bitvu tak v řadách 106. pluku protrpěl až do jejího hořkého konce 24.10.1917.

23.12.1917 přeložení k 8. pěšímu dělostřeleckému pluku

  • U 8. pěšího dělostřeleckého pluku prošel do konce roku boji v oblasti Woëvre a počátkem roku 1918 byl nasazen u Verdunu.
  • Od 28.4. do 30.5. 1918 byl pluk v rezervě v Pikardii
  • Od 6.6. do 13.6. 1918 byl nasazen u obce  Ressons sur Matz
  • Od 19.6.1918 do 12.7.1918 se s plukem Armand pohyboval západně od svého domovského Soissons
  • Od 16.7. do 25.7.1918 byl severovýchodně od Vic-s.Aisne
  • Od 1.9. do 15.9. 1918 v oblasti L’Ailette a Coucy
  • Poté se pluk přesunul do Flander, nejprve k městu Roulers, kde působil od 7.10. do 17.10.1918, pak k La Lys, kde byl od 21.9. do 31.9.1918
  • Válku Armand s 8. plukem ukončil u města Oudenaarde

13.10.1918 byl Armand Apolinaire Herbelin vyznamenán válečným křížem a byl citován v plukovním rozkaze: “ Vynikající telefonista, který během posledních operací odvedl největší služby při instalaci a údržbě telefonní sítě. Ve dne i v noci navzdory nejsilnější dělostřelecké palbě opravoval telefonní vedení a dal svým druhům skvělý příklad odvahy a energie. Obdržel blahopřejný dopis od vrchního velitele francouzské armády dne 20.12.1918“.

9.11.1918 došlo k jeho přeložení ke 163. pěšímu dělostřeleckému pluku

Armand byl demobilizován 9.3.1919 a znovu nastoupil svou sužbu jako poštovní zaměstnanec v Soissons. Od roku 1929 bydlel na adrese Soissons, 5 Rue du Belvedere a za svou dvacetiletou službu poštovního zaměstnance obdržel v roce 1930 Stříbrnou čestnou medaili pro zaměstnance pošt a telegrafů (Médaille d’honneur des Postes et Télégraphes), jejíž příběh zde vyprávíme.

Redigoval Mgr. Jan Princlík

Tags: ,