Heinrich Dageförde

(Pilotní odznak LW)

Stejně jako nespočet dalších sběratelů i já mám ve své sbírce pozůstalost vyznamenání s fotografií nositele, který však navždy zůstane anonymním. Za ty léta, než se ke mně dostala, už nelze dohledat jméno jejich majitele a všechny indicie se ztratily v čase.

V tomto případě je situace trochu jiná. Jméno je známo, ale tvář svého vlastníka nám vyznamenání neprozradilo. Máme ale vždy radost, když objevíme takto podepsaný kousek. Konkrétně se jedná o odznak pro bývalé německé piloty Luftwaffe. Jde o tzv. verzi odznaku 1957 bez hákového kříže. Podle rytiny jména na jeho zadní straně (H.Dageförde) se nám podařilo najít záznam v seznamu důstojníků LW v tomto znění:

DAGEFÖRDE, Heinrich. (DOB: 01.11.08). (W.B.K. Hannover I). 01.09.42 promo to Oblt. (Kr.O./Flak).(RDA 01.09.40).

Co nám tento odstavec o nositeli prozradí?

Heinrich DAGEFORDE se narodil 1.11.1908. Spadal a byl rekrutován v Hannoveru. 01.09. 1940 mu byla jako bývalému profesionálnímu poddůstojníkovi propůjčena důstojnická hodnost, která se stala k 01.09. 1942 trvalou, Heinrich tak dosáhl na hodnost Oberleutnant (nadporučíka) u protiletecké obrany. Zřejmě tak mimo jiné získal i Protiletadlový bojový odznak (Flak-Kampfabzeichen der Luftwaffe). Další co lze s jistotou říci, že se Heinrich dožil konce války a žil minimálně do 70. let minulého století, z této doby totiž pochází tento odznak, který si Heinrich DAGEFORDE označil svým jménem.

Tags: