419 Sepoy Bhoja 37th Bl. Inf.

(Indická medaile se štítkem „Relief of Chitral 1895“)

37. pluk Bengálské pěchoty, patřící do svazku Britské Indické armády, byl utvořen v roce 1887. Všeobecně byl znám pod názvem „Dogras“ podle toho, že jeho příslušníci, kteří pocházeli z oblasti severoindického státu Džammú a Kašmír mluvili jazykem dógrí a nazývali se Dógrové. Dne 19.3.1895 byl pluk zmobilizován pro akci vedoucí k osvobození obležené posádky pevnosti ve státě Chitral, který se rozkládal v nejsevernější části Indie. V uvedené oblasti začaly nepokoje, protože zemřel dosavadní vládce Mehtar a o jeho následnictví se rozpoutal boj mezi Amirem Ul Mulkem (jedním z Mehtarových synů) a kmenovým vůdcem státu Bajur Umra Khanem (švagrem Amira Ul Mulka). Britové poslali do této oblasti pozorovatele, vojenského lékaře majora George Robertsona. Tento muž se připojil po různých peripetiích k posádce pevnosti Chitral, čítající v té době několik britských důstojníků a 343 indické vojáky. Pevnost však byla dle 15.3.1895 obklíčena vojskem Sher Afzala, spojence Umra Khana.


Indická vláda okamžitě vyslala záchrannou expedici pod velením generálmajora sira Roberta Cunliffe Lowa, jejíž součástí se jak již bylo řečeno stal i 37. pluk Dogras. Během tažení byl tento pluk součástí 1. brigády brigádního generála Kinlocka. Jeho prvním úkolem bylo zajistit průchod přes horské průsmyky. Po počátečním předstíraném útoku na průsmyk Shakhot pluk dne 3.4.1895 ve spolupráci s 1. praporem královských střelců a 1. praporem Bedfordshirského pluku zaútočil na průsmyk Malakand. I když se vojáci setkali se silným odporem na hlavních pozicích, podařilo se jim obránce, složené z místních horalů věrných Umra Khanovi, porazit a zahnat do údolí.

V dalších dnech 37. pluk spolu s Bedfordshirskými odrazil za poměrně vysokých ztrát silný protiútok nepřítele vedený z průsmyku Shakhot. Houževnatost a rozhodnost s jakou 37. pluk bojoval, ohromila velení natolik, že na jeho počest byl pohorek na vrcholu průsmyku Malakand přejmenován na pahorek Dogras. Záchranná expedice po dalších bojích nakonec v polovině dubna 1895 dorazila k pevnosti Chitral a zahnala obléhatele na útěk

Tags: