Roland Blenk

(NĚMECKÝ ŽELEZNÝ KŘÍŽ 2.TŘÍDY)

Pokud byste měli v ruce tento dekret na německý Železný kříž 2. třídy samotný, neřekli byste, že je na něm něco zvláštního. Možná by vás zaujal jen podpis Generalleutnanta Waltera Chalese de Beaulieua, který se zúčastnil jako náčelník generálního štábu 4.tankové armády pod velením Generalobersta Ericha Hoepnera (pozn. 1) obležení Leningradu a bitvy o Moskvu.

DekretEKBlenk

Podobný dokument je pro sběratele militarií III. říše běžně dostupnou záležitostí. Na první pohled není zajímavý ani jeho držitel desátník Roland Blenk a ani jednotka ve které tento voják sloužil, nezanechala v historii velkou stopu.

Kuriozitou se dekret stává až spolu s dalšími dokumenty, které se k němu pojí. Prvním je dokument s osobními údaji a informacemi o působením Rolanda Blenka na frontě. Co to ale je? Podle dostupných informací se jedná o plakát, který po válce vyráběly rodiny ztracených vojáků na frontě, když čekali na stanicích na příjezd transportů s válečnými zajatci v naději, že najdou kamarády a spolubojovníky, kteří by mohli mít informace o jejich blízkých, protože stejně jako mnoho dalších byl Roland zajat a prohlášen za nezvěstného.

Tím nejzajímavějším, co se můžeme dočíst z tohoto dokumentu, ale je, že Roland Blenk se narodil v Anglii roku 1921, což potvrzuje i přiložený záznam z kroniky anglického města Droitwich. Ten navíc z druhé strany obsahuje potvrzení, nejspíše o převzetí jména po matce, s krásným říšským razítkem z Vídně z roku 1941.

rolandblenk1

A jak se toto mohlo vůbec stát? Jak mohl „Angličan“ dostat německý Železný kříž 2. třídy? Ptáte se správně a i my jsme pátrali. Vysvětlení není ale nikterak tak složité a ani naše představy ze špionských filmů se nenaplnily. Z největší pravděpodobností byla Rolandova matka „válečnou kořistí“ britského vojáka z 1. světové války, do které se v Německu jeho otec zamiloval, a po válce spolu odjeli zpět na Britské ostrovy. Jenže idylka zřejmě netrvala dlouho a po narození Rolanda se jeho rodiče rozvedli a jeho matka se s ním vrátila do Německa, když vyslyšela vůdcovo volání k návratu všech pravých Němců zpět do vaterlandu. Roland tak chtěl zcela jistě dostát svým německým kořenům po matce, a tak s příchodem války vstoupil do armády Hitlerovi III.říše, kde si vysloužil minimálně železný kříž 2. tříd, což dokazuje právě tento dekret. Z tohoto důvodu se jedná o kuriózní věc, která s sebou přináší více otázek než odpovědí, ale jak zcela jistě víte, v řadách Wehrmachtu a Waffen SS sloužilo mnoho zahraničních příslušníků s německými kořeny.

Vzpomeňme jen na slavnou scénku z oblíbeného seriálu Bratrstvo neohrožených, kdy se s posměškem Malarkey v Den D ptá vojáka v uniformě Wehrmachtu: “Odkudpak jsi mladej?“, načež dostane nečekanou odpověď: „Eugene, Oregon!“ (USA)


(1) Generaloberst Erich Hoepner byl kvůli svému vzdoru proti Hitlerovi a ignorování jeho rozkazů přísně potrestán, když jako jeden z mála generálů dokázal odhadnout situaci na frontě v zimě roku 1941 a před branami Moskvy zachránil své jednotky před totálním zničením tím, že provedl organizovaný ústup vojsk, kterým velel. Za to byl hned začátkem roku 1942 propuštěn z Wehrmachtu, zbaven hodnosti a všech vyznamenání. Sice tuto událost ještě přežil, ale za otevřenou kritiku strany, a jakožto zasvěcenec do atentátu na Hitlera 20.července 1944, byl zatčen Gestapem a na rozkaz Hitlera popraven.

Generalleutnanta Waltera Chalese de Beaulieu se tato událost také dotkla a díky tomu, že se s Hoepnerem znal, byl 31.ledna 1945 také propuštěn z armády jako politicky nedůvěryhodný.

RolandBlenk
Tags: