James Andrew Kindell, Temporary Sub-Lieutenant, R.N.V.R

(Hvězda 1939-1945, Atlantická hvězda, Britská medaile Za obranu, Britská válečná medaile 1939-1945, Sovětská medaile k 40. výročí vítězství ve velké vlastenecké válce)

James Andrew Kindell se narodil 19.5. 1912 v Ilfordu v hrabství Essex. Před válkou pracoval jako pokladník u firmy „The Teacher’s Provident Society“. Tato společnost dodnes ve Velké Británii existuje a věnuje se finančnímu poradenství zaměstnancům ve školství. V době, kdy narukoval ke královskému námořnictvu, bydlel James na adrese 58 Mayfield Avenue, Southgate, London.


K námořnictvu narukoval 20.1.1941 ve funkci řádného signalisty (Ordinary Signalman). V jeho služebním listě je obligátní popis jeho osoby: výška 5 stop a 10 palců, obvod hrudníku 37 palců, tmavé vlasy, hnědé oči. Zvláštní znamení: jizva na zadní straně krku a mateřské znaménko na pravém rameni. Osobní číslo JX 248262.

Prvním místem kam narukoval bylo výcvikové středisko HMS Ganges (20.1. 1914 až 11.7. 1941). V průběhu služby na HMS Ganges mu byla funkce změněna na řádného námořníka (Ordinary Seaman). Před zařazením na bojovou loď byl na krátkou dobu přidělen na základnu HMS Pembroke v Chathamu (12.7.1941 až 31.7. 1941). 1.8.1941 se nalodil na těžký křižník HMS Shropshire, kterému v té době velel kapitán Jack Tuthill Borrett OBE a v ten samý den křižník vyrazil na cestu do Hvalfjordu na Islandu.

18.8. 1941 vyplul spolu s pěti torpédoborci jako doprovod bitevních lodí HMS Prince of WalesHMS Ramillies z Hvalfjordu do Scapa Flow. Na palubě HMS Prince of Wales se nacházel premiér Winston Churchill, který se vracel do Velké Británie po setkání s americkým prezidentem Franklinem Rooseveltem. Konvoj doplul do Scapa Flow 23.8. 1941 a 27.8. 1941 byla loď odeslána do Chathamu pro doplnění zásob.

30.8. 1941 byl křižník zařazen do sestavy vojenského konvoje pro operaci „STRENGTH“, jejímž úkolem byla doprava 24 stíhacích letounů Hurricane 151. wingu RAF s piloty a příslušníky pozemního personálu do Murmansku. Tento konvoj sestával z následujících lodí: letadlová loď HMS Argus, křižník HMS Shropshire a torpédoborce Matabele, Punjabi a Somali. Přímou podporu jim zajišťovala letadlová loď HMS Victorious a křižník HMS Devonshire s ochranou torpédoborců Eclipse, Escapade a Inglefield. Zpět do Scapa Flow se křižník vrátil 14.9. 1941.

28.9. 1941 vyplul HMS Shropshire znovu směr Archangelsk, aby se zúčastnil ochrany konvoje QP1 vracejícího se zpět do Velké Británie. Tento konvoj doprovodil až na Orkneje a 17.10. 1941 zakotvil znovu v Chathamu pro doplnění zásob a drobné opravy. Dle vlastních slov, měl James během plaveb na křižníku HMS Shropshire na starosti hlavně hlídkovou službu a dopravu munice pro děla.

4.12. 1941 James křižník opustil, strávil týden na základně HMS Pembroke a 12.12. 1941 se již hlásil na svém novém působišti, torpédoborci HMS Wanderer. Jelikož bylo rozhodnuto, že se stane záložním námořním důstojníkem, byl 11.3. 1942 přeložen zpět na pevninu.  Nejprve na HMS Pembroke (12.3. 1942 až 15.4. 1942), poté na základnu HMS Victory (16.4. 1942 až 4.5. 1942) a nakonec do výcvikového střediska pro záložní důstojníky námořnictva HMS King Alfred. Jelikož měl již praxi se službou na moři a zúčastnil se i bojových akcí, byl již 10.7. 1942 povýšen do hodnosti poručíka dobrovolné zálohy válečného námořnictva (Sub-Lieutenant RNVR).

Jeho další službu můžeme dle dochovaných dokumentů celkem podrobně sledovat. Nejprve nastoupil na místo náhradního důstojníka pomocné hlídkové služby na základně Scapa Flow (25.8.1942 až 12.10. 1942). Poté byl povýšen do hodnosti nadporučík (Lieutenant) a sloužil jako první důstojník na hlídkovém kutru HMD Horizon (14.10. 1942 až 10.1. 1943).

Krátce působil také na základně HMS Pembroke (10.1. 1943 až 31.1. 1943). Další lodí v pořadí byla jachta HMS Migrante (1.2. 1943 až 4.1.1944), kde opět sloužil jako první důstojník.

Další služba už byla veskrze týlová, nejprve ve funkci operačního důstojníka na základně HMS Polar Bear na Faerských ostrovech (4.1. 1944 až 19.10. 1944), poté krátce na základně HMS Drake (19.10. 1944 až 23.11. 1944) a nakonec ve funkci spojovacího důstojníka na základně HMS Helicon v zálivu Loch Ewe (1.1. 1945 až 29.10. 1945).

Zajímavostí je, že James Edward Kindell byl i nositelem sovětské pamětní medaile, která je mezi veterány královského námořnictva známa jako „Ruská konvojová medaile“ (Russian Convoy Medal). Sovětská vláda začala udělovat tuto medaili britským veteránům – účastníkům konvojových operací do SSSR již v 80tých létech. Jelikož ale vztahy tehdejších mocností nebyly příliš vřelé, královna nedovolila jejich nošení. Toto povolení bylo oficiálně vydáno až v roce 1994.  James si o tuto medaili oficiálně zažádal v dubnu 1990 na odboru vyznamenání královského námořnictva. Tato žádost byla kladně vyřízena a 31.7. 1991 mu byla medaile udělena.  Kromě zmíněných medailí, obdržel i dva odznaky za vzornou službu (Good conduct badge), 31.12.1941 první a 10.7. 1942 druhý.

Tags: , , , ,