To, že se v archivech najdou zajímavé informace, jsme samozřejmě věděli, ale rádi jsme se o tom přesvědčili znovu i v následujícím případě.

Do sbírky jsme získali dekret k Řádu rytíře čestné legie, který byl vydán dne 25. 12. 1929 nadporučíku Louis Marie Gondoisovi, v té době sloužícímu u 3. pluku afrických střelců. Nedalo nám to, a začali jsme pátrat po vojenské minulosti tohoto důstojníka a narazili jsme na skutečně zajímavé informace.

Nejprve to vezmeme ale od začátku…

Louis Marie Gondois se narodil 30. července 1891 ve vesnici Solliès-Toucas v departementu Var. Po skončení studií se v září 1909 dobrovolně přihlásil na 4 roky k vojenské službě u 15. pluku jízdních střelců v Toulonu. Narukoval v hodnosti Chasseur 2. classe (střelec 2. třídy) a již 4. února 1910 byl povýšen do hodnosti Brigader, což odpovídá zhruba hodnosti desátníka. Další povýšení následovala v rychlém sledu: 21. 10. 1911 povýšen do hodnosti Marechal de logis (zhruba hodnost četař – rotný), 11. 9. 1912 Marechal de logis fourrier (rotný – výkonný praporčík).

17. 5. 1913 podepsal prodloužení závazku služby v armádě o 1 rok. Mezitím začala válka a Louis v řadách 15. pluku jízdních střelců odjel na frontu. Dne 2. ledna 1915  byl navržen na hodnost Sous Lieutenant (poručík) a tato hodnost mu byla přiznána a potvrzena 2. listopadu 1916.

Jelikož byl v té době nedostatek zkušených důstojníků pro službu u letectva, byl i on spolu s jinými důstojníky od jiných jednotek dán k dispozici pro tuto novou zbraň. Zajímavé je, že v té době byli takto „zapůjčení“ důstojníci vedeni stále ve stavu svých původních jednotek a mnohdy v archivních dokumentech není o jejich službě u letectva ani zmínka. V tomto případě jsme měli štěstí a informací bylo dostupných víc.

Ještě před potvrzením hodnosti poručíka byl Louis převeden 19. října 1916 k letecké eskadrile číslo 68 (Escadrille No.68) a 13. prosince 1916 byl zařazen na funkci leteckého pozorovatele. U této jednotky působil až do září 1917, kdy byl na rozkaz velení zařazen jako žák pilot (Eleve pilote) nejprve do letecké školy v d’Etampes a poté do letecké školy v d’Istres. Během studia na škole v d’Istres byl povýšen do hodnosti Lieutenant (nadporučík). Ke své jednotce, která se mezitím přejmenovala na SPA. 68 se vrátil až v únoru 1918 a setrval v jejím stavu až do konce války. Zpět ke svému domovskému 15. pluku jízdních střelců se vrátil až po válce v roce 1920.

V březnu 1925 byl převelen k 1. pluku husarů a v květnu 1928 k 3. pluku afrických střelců (zde dostal i výše zmíněný řád čestné legie). Na kapitána byl povýšen v březnu 1930 a stal se z něho styčný důstojník v 3. mobilizačním centru pro africkou kavalerii.

Bohužel předčasně umírá dne 13. ledna 1938 v Constantine v Alžírsku.

Během jeho služby u SPA 68 tato jednotka operovala z následujících letišť:

 • La Madeleine – St. Nicolas-de-Port od 24. listopadu 1915
 • Manoncourt – en -Vermois od 27. března 1917
 • Toul od 12. července 1917
 • Manoncourt – en -Vermois od 9. března 1918
 • Villeseneux od 28. května 1918
 • Lormaison od 9.června 1918
 • Champcouelle od 9. července 1918
 • Plessis – Belleville od 24. července 1918
 • Remennecourt od 9. září 1918
 • Tilloy od 27. října 1918
 • Frolois od 19. listopadu 1918

Během služby u této jednotky létal jako pozorovatel nejspíše na dvoumístných letounech Nieuport 12 bis a po ukončení pilotní školy pravděpodobně na jednomístných Spad VII a Spad XIII.

Pochvaly vyznamenání:

Dne 26. dubna 1917 byl jmenován v armádním rozkaze s následující citací:

„Důstojník, který s pozoruhodnou statečností a odvahou přinesl velení přesné informace po dlouhém fotoprůzkumném letu, který provedl 10. dubna 1917“.

Certifikát o zranění:

Dne 3. května 1918 v 17:00 hod. ho drezurní kůň prudce kopl do levé nohy.

Válečný kříž s následující citací:

„Obdržel od ministra pochvalu za horlivost a schopnosti, které projevil při údržbě zařízení na ochranu proti plynům“.

Řád čestné legie
Louis Marie Gondois

Redigoval Mgr. Jan Princlík

Tags: