Frederick Arnold Huckerby

(Hvězda 1939-1945, Africká hvězda se štítkem „Severní Afrika 1942-43“, Barmská hvězda, Britská medaile Za obranu, Britská válečná medaile 1939-1945)

Frederick Arnold Huckerby se narodil 3. července 1920 v malé vesničce Wingston Magna nedaleko Leicesteru. Jeho otec pracoval jako natěrač na železnici. Frederick se po ukončení místní základní školy vyučil obuvníkem v družstvu CO-OP. Do armády byl povolán 17. října 1940 a bylo mu přiděleno osobní číslo 4865517. Ještě v Anglii byl Frederick povýšen na svobodníka (lance corporal).Po absolvování výcviku byl počátkem roku 1942 převelen k 17. četě roty „D“ 2. praporu Leicesterského pluku, které v té době velel poručík Kay.

V únoru 1942 bylo rozhodnuto, že se 2. prapor Leicesterského pluku přesune na bojiště do Indie. Do konce roku 1942 se prapor postupně přesunul nejprve na Ceylon, kde byl začleněn do sestavy 16. pěší brigády 70. divize a poté do Indie, kam dorazil v lednu 1943. Frederick Arnold Huckerby byl mezitím 17. srpna 1942 povýšen do hodnosti desátník (corporal). V srpnu 1943 se 70. divize stala součástí speciální záškodnické jednotky, kterou vytvořil generálmajor Orde Wingate pro operace v týlu japonské armády. Oficiální název této jednotky byl 3. indická armáda avšak všeobecně se vžil spíše název Wingatovy Chindité (Wingate’s Chindits).

Jednotka se skládala ze šesti brigád:

16. brigáda (velitel brigádník Fergusson)
– 51/69 pluk královského dělostřelectva
– 2. prapor Queen’s Royal
– 2. prapor Leicesterského pluku
– 45. průzkumný pluk

77. brigáda (velitel brigádník Calvert)
– 1. prapor Králova Liverpoolského pluku
– 1. prapor Lancashirských fizilírů
– 1. prapor Jihostaffordshirského pluku
– 3/6 prapor Ghurků
– 3/9 prapor Ghurků

111. brigáda (velitel brigádník Lentaigne)
– 2. prapor Králova vlastního pluku
– 1. prapor Cameronians
– 3/4 prapor Ghurků
– 4/9 prapor Ghurků

14. brigáda (velitel brigádník Brodie)
– 1. prapor Bedforshirského a Hertfodshirského pluku
– 7. prapor Leicestershirského pluku
– 2. prapor Black Watch
 – 2. prapor Yorkského a Lancasterského pluku

3. brigáda (velitel brigádník Gillmore)
 – 6. prapor Nigerijského pluku
 – 7. prapor Nigerijského pluku
 – 12. prapor Nigerijského pluku

23. brigáda (velitel brigádník Perowne)
 – 60. polní pluk královského dělostřelectva
 – 2. prapor pluku vévody z Wellingtonu
 – 4. prapor Hraničářského pluku
 – 1. prapor Essexského pluku

Každá brigáda byla rozdělena na kolony po cca 400 mužích. Každá kolona se skládala ze čtyř čet pěchoty vybavených lehkými zbraněmi, tří čet těžkých zbraní vybavených dvěma těžkými kulomety, dvěma třípalcovými minomety a protitankovými zbraněmi, údernou četou pro demoliční práce a stavbu nástrah, průzkumné čety a oddílu královského letectva RAF. Pro dopravu materiálu a zásob měla každá kolona k dispozici 56 mul. 2. prapor Leicesterského pluku vytvořil kolony č. 17 a 71.

V Gawiloru se jednotky cvičily pro boj hluboko za nepřátelskou linií. Výcvik byl zaměřen především na přesuny, pobyt a boj v džungli, překonávání říčních toků, destrukční práce a vzdušné zásobování. V lednu 1944 byly jednotky dostatečně vycvičeny a nastal čas pro bojové operace. Američané chtěli otevřít zásobovací cestu do Číny z Indie a proto bylo nutné zlikvidovat japonské jednotky držící severní část Barmy. Tímto úkolem byly pověřeny čínské jednotky pod velením amerického generála Stilwella. Úkolem „Chinditů“ bylo napadat  a pokud možno přerušit japonské zásobovací cesty a komunikační vedení.


16. brigáda v níž se nacházel i Frederick Arnold Huckerby nastoupila v lednu 1944 ke svému pochodu do nitra Barmy. Výchozím bodem byla tzv. cesta Ledo (Ledo road) vedoucí z Leda v Indii do Kunmingu v Číně . Byla to komunikace vybudovaná v období 2. světové války speciálně kvůli zásobování Číny, protože původní zásobovací komunikace tzv. Barmská cesta byla již v roce 1942 přerušena Japonci. Během svého více jak 600 mil dlouhého pochodu překonala brigáda pohoří Naga, překročila řeku Chindwin a postoupila až k městu Indaw, kde měli Japonci vybudována dvě letiště. Úkolem 16. brigády bylo jedno z těchto letišť obsadit. 24. března 1944 nastoupila brigáda k útoku, který byl ale po těžkých bojích s velkými ztrátami odražen. Tyto ztráty 16. brigádu oslabily natolik, že byla následně stažena z bojů zpět do Indie. Po celou dobu svého nasazení operovali britští „Chindits“ hluboko na nepřátelském území a byli zásobováni pouze vzdušnou cestou. Náročnost těchto operací se projevila i na stavu jednotek, počty mrtvých, zraněných a nemocných se stále zvyšovaly a proto byly operace koncem května ukončeny. Jedním z postižených byl i Frederick Arnold Huckerby, který onemocněl a  byl evakuován zpět do Velké Británie. Po zotavení byl přeložen k výcvikovému 1/5. praporu Leicesterského pluku jako instruktor k výcviku nováčků. V této funkci setrval až do konce války a 20.12.1945 byl povýšen na seržanta.

Do civilu byl přeložen 6. července 1946 a vrátil se zpět ke své práci obuvníka v družstvu CO-OP. Po válce se dvakrát se oženil a se svojí první manželkou měl dva syny, Petra a Davida. Zemřel jako vdovec ve Stoke-on-Trent 16. ledna 2002.

Tags: , , , ,